Política de privacitat

 

RESPONSABLE

Identitat i dades de contacte

Denominació social: RUBIO PASTISSERS, S.L.

Adreça postal: C/ Cambres 4, baixos – 08261 Cardona (Barcelona)

Correu electrònic: info@pastisseriamontserratcardona.com

 

En compliment del que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, LOPDPGDD), RUBIO PASTISSERS, S.L. l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació i/o mitjançant l’emplenament de formularis del lloc web seran objecte de tractament per part de RUBIO PASTISSERS, S.L., que té per finalitat gestionar els serveis/productes oferts per RUBIO PASTISSERS, S.L., realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis/productes oferts i oferir-li un servei òptim i de qualitat mitjançant el lloc web i/o la indicada en la clàusula de protecció de dades que es trobi al formulari que vostè empleni.

1) Incorporació de les dades personals en els fitxers de RUBIO PASTISSERS S.L, utilització i finalitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, s’informa que les dades personals que vostè proporcioni seran tractades amb la finalitat de facilitar-li informació sobre els nostres productes i els nostres serveis o, en el seu cas, gestionar la contractació dels nostres productes a través de la botiga online de la nostra pàgina web.

Usem la informació de què disposem, segons les seves decisions, per proporcionar-li un servei de qualitat i garantir-ne el seu funcionament. La informació proporcionada també li servirà per accedir i utilitzar el nostre lloc web i proporcionar-li informació sobre els productes i serveis que desitgi. En cas que realitzi alguna compra, servirà per gestionar-la. en cas que participi en lagun concurs o sorteig que organitzi RUBIO PASTISSERS, S.L., servirà per a poder gestionar la seva participació.

A més, utilitzem la informació de què disposem per poder combatre conductes perjudicials, sospitoses o infraccions de les nostres condicions i polítiques, detectar i prevenir spams i conservar la integritat dels nostres productes, serveis i dades recopilades, adoptant les MESURES DE SEGURETAT pertinents conforme a les dades recopilades i a les finalitats del tractament per garantir la confidencialitat i seguretat de les seves de caràcter personal quan són objecte de tractament, en la mesura que la nostra entitat té implementades les polítiques de tractament i les mesures de seguretat a les que es refereix la normativa europea vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les polítiques de seguretat implementades per RUBIO PASTISSERS, S.L. eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

També utilitzem la informació que ens proporciona per respondre-li quan es posi en contacte amb nosaltres o per comunicar-nos amb vostè en els casos en què està legalment permès.

Les dades recollides no seran tractades de forma incompatible amb les finalitats indicades.

2) Informació recollida

El tipus d’informació recollida per RUBIO PASTISSERS, S.L. depèn de l’ús que vostè faci del lloc web, la informació sobre la informació que recopilem i com eliminar-la la trobarà a l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT.

– Recopilem la informació que ens proporciona quan navega pel nostre lloc web, específicament les dades d’identificació i registre inclosos en formularis i missatges que ens comuniqui mitjançant aquests mateixos formularis. Aquestes dades poden incloure: el seu nom i cognoms i el seu correu electrònic, a més d’altres dades necessàries per processar la seva sol·licitud o comunicació.

– Podem rebre informació d’identificació quan ens enviï un correu electrònic o quan contacti amb nosaltres.

– Podem rebre, actualment o en el futur, informació d’identificació quan accedeixi o iniciï sessió en una altra pàgina, per exemple en una xarxa social, des del nostre lloc web. Això pot incloure text i/o imatges de la seva Informació Personal Identificable disponible en aquestes terceres pàgines.

– En el supòsit en què des el nostre lloc web li possibiliti, en l’actualitat o en el futur, pagar per serveis oferts per RUBIO PASTISSERS, S.L. usant una targeta de crèdit a través de proveïdors que realitzen la tramitació de pagament a través de tercers, és important que tingui constància que serà el nostre proveïdors de serveis, i no RUBIO PASTISSERS S.L., qui reculli i processi la informació de la seva targeta de crèdit.

La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels serveis oferts per RUBIO PASTISSERS, S.L., així com de qualsevol altra qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant, la negativa del client o usuari a facilitar determinades dades podrà impossibilitar la prestació dels serveis oferts per RUBIO PASTISSERS, S.L.

L’informem que també utilitzem –o podem utilitzar- galetes (cookies) mentre visita el nostre lloc web. Per a més informació sobre el nostre ús de cookies, si us plau dirigiu-vos a la nostra Política de cookies.

3) Procedència de la informació i base legal de legitimació

La informació que recollim mitjançant el lloc web prové exclusivament de vostè. No rebem dades de tercers ni de fonts d’accés públic.

La base legal per al tractament de les seves dades és la següent:

– Consentiment prestat mitjançant acceptació expressa en la present POLÍTICA DE PRIVACITAT, el qual pot ser revocat en qualsevol moment. Per a més informació sobre la possibilitat de revocar el seu consentiment, dirigiu-vos a l’apartat relatiu a l’exercici d’aquests drets d’aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT.

– Execució del contracte en què vostè sigui part o per a la aplicació de mesures precontractuals.

– Compliment d’obligacions legals aplicables a RUBIO PASTISSERS, S.L.

– Interès legítim de RUBIO PASTISSERS, S.L., quan així es desprengui de la voluntat dels usuaris, respectant sempre els seus drets i la seva privacitat.

4) Actualització de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del registre o emplenant els formularis del lloc web haurà de ser verídica. Així mateix, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a RUBIO PASTISSERS, S.L. permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a RUBIO PASTISSERS, S.L. o a tercers per la informació que faciliti.

Preguem que comuniqui de forma immediata a RUBIO PASTISSERS, S.L. qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

5) Cessió de dades de caràcter personal a tercers

Les dades no es comunicaran ni es transferiran a tercers, excepte als possibles ENCARREGATS DE TRACTAMENT (proveïdors que presten un servei a RUBIO PASTISSERS, S.L.). Podem compartir la seva informació amb les autoritats governatives o judicials en resposta a compareixences, ordres judicials o altres processos legals o per a qualsevol assumpte requerit per la llei.

Per a la seva comoditat i interès, podem proporcionar vincles a llocs web que gestionen diferents entitats (“pàgines de tercers”). No divulguem la seva informació a aquestes pàgines de tercers sense el seu consentiment. Tanmateix, no aprovem ni som responsables de les pràctiques de privacitat d’aquestes pàgines. Si decideix entrar en un enllaç d’una d’aquestes pàgines de tercers, hauria de revisar la política de privacitat publicada en l’altra pàgina per entendre com aquesta pàgina de tercers recull i usa les seves dades personals.

6) Mesures de seguretat

RUBIO PASTISSERS, S.L. implementarà les mesures de seguretat que siguin d’aplicació en cada moment, i en particular les apuntades en els articles 24 i 25 RGDP i 28 LOPDPGDD i normativa de desenvolupament.

Qualsevol informació personal s’encriptarà abans de ser transmesa. En aquest sentit, RUBIO PASTISSERS, S.L. treballa amb un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que garanteixen que només sigui intel·ligible per a l’ordinador del client i del lloc web. Així, a l’utilitzar aquest protocol es garanteix: 1) que el client està comunicant les seves dades al centre servidor de RUBIO PASTISSERS, S.L. i no a qualsevol altre que intenti fer-se passar per ell; 2) que entre el client i el centre de RUBIO PASTISSERS, S.L. les dades es transmeten xifrades, evitant tant com es pugui la lectura o manipulació de tercers.

7) Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats previstes en el tractament. El temps pel que conservem les seves dades dependrà de les finalitats per les que són recollides i el compliment de les obligacions legals de RUBIO PASTISSERS, S.L. Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per l’interessat. Per a més informació sobre com suprimir les seves dades, dirigiu-vos a l’apartat relatiu a l’exercici d’aquests drets d’aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT.

8) Política de protecció de menors

Qui faciliti les dades a través de formularis o correus electrònics d’aquest lloc web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys. RUBIO PASTISSERS, S.L. recorda a les persones majors d’edat que tingui menors al seu càrrec que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per registrar-se o sol·licitar informació sobre els nostres productes/serveis. També informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant o filtre o bloqueig de determinats continguts.

9) Xarxes socials

Al seguir el nostre perfil de xarxes socials presta el consentiment exprés al tractament de les seves dades personals conforme la política de privacitat de les respectives xarxes. També presta consentiment exprés a l’accés de RUBIO PASTISSERS, S.L. per al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics o seguidors i a que les notícies publicades sobre els productes/serveis oferts per RUBIO PASTISSERS, S.L. apareguin el seu mur. De conformitat amb el RGPD, l’informem que les dades personals dels seguidors de RUBIO PASTISSERS, S.L. a les xarxes socials seran incorporades a un fitxer titularitat de RUBIO PASTISSERS, S.L. amb la finalitat de mantenir-los informats a través de les xarxes socials sobre els seus serveis i productes.

La seva petició de connectar implica necessàriament el consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, pel que els usuaris hauran de tenir especial cura quan decideixin compartir la seva informació personal. RUBIO PASTISSERS, S.L. no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant, les persones les dades de les quals es trobin publicades o estiguin incloses en comentaris podran sol·licitar a RUBIO PASTISSERS, S.L. la seva cancel·lació.

10) Drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat

De conformitat amb la LOPDPGDD, l’usuari disposa dels següents drets:

– Dret a obtenir confirmació sobre si RUBIO PASTISSERS, S.L. està tractant dades personals que el concerneixen, o no.

– Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals que es disposem relatius a la seva persona.

– Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. Per exemple, podrà sol·licitar que la seva adreça de correu electrònic es rectifiqui si és errònia o sol·licitar la supressió de les dades de què RUBIO PASTISSERS, S.L. disposi quan, entre d’altres motius, ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les que foren recollides. En el moment de la supressió de les dades només conservarem bloquejades aquelles necessàries per al compliment de les obligacions legals.

– Dret a oposar-se al tractament.

– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Per exemple, pot sol·licitar a RUBIO PASTISSERS, S.L. que apliqui mesures sobre unes dades personals per a que, entre d’altres, eviti la seva modificació o, si s’escau, l’esborrament o supressió.

– Dret a la portabilitat de les dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractament que permet la LOPDPGDD.

Pot exercir aquests drets enviant un e-mail a info@pastisseriamontserratcardona.com indicant a l’assumote “Exercici de drets LOPDPGDD”, amb el següent contingut:

– Nom, cognoms i/o nom d’usuari.

– DNI/NIE.

– Correu electrònic.

– Dret que es vol exercir.

– Informació sobre la que es vol tenir accés, rectificar, suprimir, limitar el tractament o exercit el seu dret de portabilitat.

Alternativament, l’exercici d’aquests drets pot realitzar-se mitjançant escrit de característiques idèntiques remès per correu postal al domicili social de RUBIO PASTISSERS, S.L. (Carrer Cambres 4, baixos, 08261 Cardona, Barcelona).

Així mateix, els interessats podran presentar una reclamació davant les Autoritats de Control en matèria de Protecció de Dades competents, especialment quan no hagin obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant els següents enllaços:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/