Avís legal i condicions d’ús

 

1) Identificació del lloc web

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades d’identificació de l’entitat titular d’aquest lloc web:

– Denominació social: Rubio Pastissers, S.L.

– Nom comercial: Pastisseria Montserrat.

– Domicili de contacte: Carrer Cambres 4, baixos – 08261 Cardona (Barcelona).

– Domicili social: Carrer Cambres 4, baixos – 08261 Cardona (Barcelona).

– NIF: B61500724.

– Telèfon: +34 93 869 15 36.

– Adreça de correu electrònic: info@pastisseriamontserratcardona.com

– Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 30236, foli 0090, full 169510.

 

2) Atribució de la condició d’usuari del lloc web

La navegació, accés i utilització de www.pastisseriamontserratcardona.com, lloc web de RUBIO PASTISSERS, S.L., confereix la condició d’usuari del lloc web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la versió publicada per RUBIO PASTISSERS, S.L. en el moment mateix d’accés de l’usuari al lloc web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament les presents condicions en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar el lloc web, ja que poden haver sofert modificacions.

RUBIO PASTISSERS, S.L. es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del lloc web, i recau sobre l’usuari l’obligació de revisar periòdicament les presents condicions.

 

3) Objecte

Les presents condicions d’ús pretenen regular l’accés dels usuaris i la navegació posterior pel lloc web. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre els usuaris i RUBIO PASTISSERS, S.L. quan els primers usin el lloc web ofert pels segons amb qualsevol tipus de finalitat.

 

4) Obligacions dels usuaris

Accés i utilització del lloc web: la visita i la consulta de la informació del lloc web té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

Obligació de fer ús correcte dels continguts: l’usuari es compromet a utilitzar els continguts que es troben a la seva disposició en el lloc web, que comprenen –sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu- textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i els codis de fonts (en endavant, els “continguts”), de conformitat amb la llei, el present avís legal (condicions d’ús) i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions que es trobin a la seva disposició, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Serveis de contractació per Internet: certs continguts del lloc web de RUBIO PASTISSERS, S.L. contemplen la possibilitat de contractació per Internet. El seu ús requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions de contractació establertes a l’efecte per RUBIO PASTISSERS, S.L.

 

5) Propietat intel·lectual

RUBIO PASTISSERS, S.L. és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, les combinacions de colors, la selecció de materials usats, la informació i les restants obres i invencions relacionades amb el lloc web i la tecnologia que s’hi associa, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d’aquest lloc web, incloent dissenys, aplicacions, text, imatges i codi de font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial. No es podran utilitzar, reproduir, copiar o transmetre de cap forma els continguts sense autorització prèvia, escrita i explícita de RUBIO PASTISSERS, S.L.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’aportar continguts que hagin estat obtinguts de forma il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o dels propietaris dels drets citats. En qualsevol cas, respondrà l’usuari i no RUBIO PASTISSERS, S.L. de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol altre topis que puguin dirigir-se a RUBIO PASTISSERS, S.L. per aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

En el supòsit que un usuari o un tercer consideri que existeixin fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses a través d’aquest lloc web i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i les obligacions previstes en aquests condicions o la vulneració d’altres drets haurà d’enviar un correu a montserrat@montserrat.com informant a RUBIO PASTISSERS, S.L., amb almenys les consideracions següents:

a) Dades personals del reclamant: nom, direcció, número de telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.

b) Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el lloc web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització en la pàgina web.

c) Fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit d’aquesta activitat.

d) En el supòsit de violació de drets, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.

e) Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant de què la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

RUBIO PASTISSERS, S.L. procedirà immediatament a adoptar les mesures d’esmena o eliminació, si s’escau, de les dades o continguts citats.

Tots els serveis d’ús del software estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual als que s’accedeix a través de l’ús del contingut del lloc web són propietat de RUBIO PASTISSERS, S.L. o del respectiu propietari o també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

 

6) Protecció de dades personals i confidencialitat

En compliment d’allò disposat en la normativa de protecció de dades, RUBIO PASTISSERS, S.L., com a responsable del tractament, l’informa que les dades de caràcter personals que ens proporcioni durant la seva navegació pel lloc web i/o mitjançant l’emplenament de formularis que s’hi trobin ubicats només s’utilitzaran per gestionar el manteniment del lloc web, oferir-li un servei o producte òptim i de qualitat, millorar l’experiència de l’usuari i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis i activitats que oferim mitjançant aquest lloc web. Amb la cessió de les seves dades, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats indicades i/o la indicada en la clàusula de protecció de dades que es trobi al formulari que vostè acabi d’emplenar.

RUBIO PASTISSERS, S.L. garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que implementa les polítiques de tractament i mesures de seguretat referides en la normativa de seguretat. La política de tractament i mesures implementades per RUBIO PASTISSERS, S.L. eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

Tota la informació que facilitat l’usuari a través de formularis del lloc web haurà de ser veraç. Vostè ens autoritza a que passin a formar part d’un fitxer del qual és responsable RUBIO PASTISSERS, S.L., societat mercantil davant la qual podrà exercitar els seus drets, i a que sigui utilitzada per mantenir la relació comercial i rebre informació i publicitat de la nostra empresa.

A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis. Així mateix, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a RUBIO PASTISSERS, S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a RUBIO PASTISSERS, S.L. o a tercers per la informació que faciliti.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a RUBIO PASTISSERS, S.L. enviant un e-mail a montserrat@montserrat.com, indicant com a assumpte “Exercici dels drets LOPDPGDD” i el següent contingut:

– Nom, cognoms i nom d’usuari.

– DNI/NIE.

– Correu electrònic.

– Drets que es vol exercir.

– Informació sobre la que vol tenir accés, rectificar, suprimir, limitar el tractament o exercir el seu dret de portabilitat.

Per a més informació sobre els tractament de dades que efectua RUBIO PASTISSERS, S.L., pot consultar la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT i POLÍTICA DE COOKIES.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

7) Limitacions de responsabilitat

RUBIO PASTISSERS, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis del lloc web. Quan sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions de funcionament. RUBIO PASTISSERS, S.L. tampoc garanteix la utilitat dels serveis del lloc web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, tot i que no exclusivament, no garanteix que els usuaris puguin efectivament utilitzar els seus serveis, accedir a les diverses pàgines web que formen el lloc web o aquelles des de les quals es presten els serveis.

Si se sent perjudicat per la difusió en el nostre lloc web de vídeos o imatges, pot remetre’ns un e-mail a montserrat@montserrat.com i estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material del nostre lloc web.

RUBIO PASTISSERS, S.L. no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts del lloc web generats per empleats de RUBIO PASTISSERS, S.L. o per usuaris del lloc web en publicar les seves opinions a aquest lloc web o a les xarxes socials.

Respecte els enllaços externs: el lloc web pot contenir enllaços a llocs web que no pertanyen, ni són controlats, editats o censurats per RUBIO PASTISSERS, S.L. Per tant, no assumirem cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privacitat o pràctiques d’aquests llocs web externs. L’existència d’aquests enllaços a la web no comporta, per part de RUBIO PASTISSERS, S.L., l’aprovació dels productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius o qualsevol altra classe de material existents en ells i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació i/o continguts i serveis existents en els llocs.

RUBIO PASTISSERS, S.L. es reserva el dret a canviar, modificar o afegir clàusules sense notificació prèvia, sempre i quan es faci constar degudament online en el present document.

 

8) Legislació aplicable i jurisdicció competent

Per a la resolució de qualsevol disputa o litigi que sorgeixi en relació amb la interpretació o execució d’aquestes condicions d’ús del lloc web, les parts es sometent, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altra fòrum, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Aquestes condicions estan sotmeses a la legislació espanyola.

La Comissió Europea facilitat una plataforma de resolució extrajudicial de litigis online que es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES; i a través de la qual els consumidors podran sotmetre sobre les seves reclamacions. En el cas què la part compradora tingui el seu domicili fora de territori espanyol, el fòrum competent vindrà determinat pel Reglament (UE) núm. 1215/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2012, relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil (Reglament Brussel·les I bis).

En el cas que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa que actuï en el marc de la seva activitat empresarial o comercial, ambdues parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària compliment amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. RUBIO PASTISSERS, S.L. té el seu domicili social a CARDONA, Espanya.